Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis (G2)

Eettisesti kestävä sosiaalityö sosiaalityöntekijöiden kokemana. Fenomenologinen tutkimus.
List of Authors: Viitanen Veera

Publisher: University of Tampere

Place: Tampere

Publication year: 2011

Number of pages: 74

URL: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/82395Last updated on 2021-24-06 at 08:23