Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2)

Suomi 25 vuotta Euroopan unionissa
Julkaisun tekijät: Elo Kimmo

Paikka: Turku

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Bibliotheca Sigillumiana

Numero sarjassa: 10

ISBN: 978-952-7220-18-4

ISSN: 2343-4872


Tiivistelmä

Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuonna 1995 keskellä eurooppalaisen ja
globaalin järjestelmän murrosvaihetta. Päätös hakea EU-jäsenyyttä
jouduttiin tekemään ajanjaksolla, jossa mahdollisuuksien ikkuna oli
auki, ja Euroopalle oli tarjolla monia erilaisia tulevaisuuksia. Suomen
liittyessä EU:n jäseneksi vuonna 1995 unioni oli jo käynyt läpi pitkän
kehityskaaren 1950-luvulta 1990-luvulle: alkujaan Euroopan hiili- ja
teräsyhteisö (EHTY) oli 1990-luvulle tultaessa laajentunut sekä
maantieteellisesti että poliittisesti ja taloudellisesti lähes koko
Länsi-Euroopan ja läntisen Keski-Euroopan alueelle.

Myös Suomen jäsenyysaikana EU on muuttunut merkittävästi. Yksi
suurimmista muutoksista on ollut Lissabonin sopimus, joka toimii
nykyisen EU:n perussopimuksena. Sopimuksen alkuperäinen tavoite
askeleena kohti perustuslakia ja EU:n asemaa valtiollisena toimijana ei
toteutunut, mutta eurooppalainen yhteistyö on laajentunut talouden ja
ylikansallisen politiikan piireistä laajemmalle yhteiskuntaan.

Teoksen artikkeleissa suomalaiset EU- ja Eurooppa-tutkijat
tarkastelevat EU:n kehitystä omien painopistealueidensa kautta.
Ajallinen jänne ulottuu 80-luvun murroksesta 2020-luvun alkuun. Teoksen
tavoitteena on auttaa asettamaan Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä
ilmiöitä, ratkaisuja ja kehityskulkuja osaksi laajempaa
integraatiohistorian kaarta ja kontekstia. Kirja on tehty Schuman-seuran
ja Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen yhteistyönä.


Last updated on 2022-24-02 at 13:43