A3 Book chapter

James Bond – syklinen sankari
List of Authors: Kannisto Maiju

Place: Turku

Publication year: 2021

Book title *: Turun romantikko. Esseitä Hannu Salmelle.

ISBN: 978-951-29-8442-8

eISBN: 978-951-29-8427-5

URL: https://www.utupub.fi/handle/10024/151696


Abstract

Esseessä pohditaan James Bondin hahmoa sylkisenä sankarina ja
mediatekstinä, johon on kerääntynyt erilaisia merkityksiä eri
sukupolville ja eri medioissa.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:26