A3 Book chapter

Suomi ja muuttoliikepolitiikan eurooppalaistuminen (1954–2020)
List of Authors: Hanna Tuominen, Matti Välimäki

Edition name or number: 1

Place: Turku

Publication year: 2021

Book title *: Suomi 25 vuotta Euroopan unionissa

Title of series: Bibliotheca Sigillumiana

Number of pages: 46

ISBN: 978-952-7220-18-4

ISSN: 2343-4872


Abstract

Tämä
luku tarkastelee suomalaisen maahanmuuttopolitiikan viimeisen hieman yli viiden
vuosikymmenen aikana tapahtunutta eurooppalaistumista. Tarkastelu ulottuu
jäsenyyttä edeltäville vuosikymmenille, jolloin rakennettiin
eurooppalaistumisen edellytyksiä. Maahanmuuton eurooppalaistuminen on ollut
nähtävillä useamman eri politiikan tason kehityksessä. Ensinnäkin lainsäädäntöä
on muokattu ulkomaalaisten perus- ja ihmisoikeudet huomioivaan suuntaan
1980-luvun lopulta lähtien. Toisekseen EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan (Common European Asylum System, CEAS) ja
lainsäädännöllisten vähimmäisvaatimusten (acquis
communautaire
) tavoitteita on tuotu 1990-luvun lopulta lähtien kansalliseen
lainsäädäntöön. Kolmanneksi eurooppalaistumisen vaikutukset viisumi- ja
rajavalvontakäytäntöihin ovat olleet merkittäviä.


Suomen
asennoitumisen selittämiseksi hahmotamme luvussa neljä ajanjaksoa koskien
kansalliseen politiikkaan ja lakiin omaksuttuja eurooppalaisia tavoitteita sekä
Suomen pyrkimyksiä vaikuttaa eurooppalaisiin ratkaisuihin. Kaudet ovat: Pohjoismainen esinäytös ja valmistautuminen eurooppalaistumiseen
(1954–1996)
, Osaksi EU:n yhteistä maahanmuutto- ja
turvapaikkajärjestelmää (1997–2008), Lissabonin sopimus – yhteisen politiikan
haasteiden esiinnousu (2009–2014)
ja ”Pakolaiskriisi” ja yhteisen
politiikan umpikuja (2015–2019)
. Suhteutamme muutokset eri aikoina
Euroopassa ja Euroopan unionin muuttoliikkeiden sääntelyssä tapahtuneeseen
kehitykseen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-30-07 at 11:34