Popularised article or blog post (E1)

Tiedon liikkuminen monitoimijaverkostossa
List of Authors: Huhtasalo Jenni

Publication year: 2021

Journal: Dialogiblogi : Sote-akatemian monialainen blogi

URL: https://blogit.utu.fi/soteakatemia/tiedon-liikkuminen-monitoimijaverkostossa/


Abstract

Ikäihmisten koti- ja omaishoidon palveluiden tuottajien kenttä on laaja. Sieltä löytyy yksityisiä, julkisia ja kolmannen sektorin palveluiden tuottajia. Tässä yhteydessä voidaankin puhua monitoimijaisesta palvelun tuottajien verkostosta. Ikäihmisille ja heidän läheisilleen eli palveluiden käyttäjille olisi parasta, että erilaiset toimijat integroituisivat paremmin osaksi laajempaa palvelujärjestelmää. Tämä poistaisi järjestelmästä sen päällekkäisyydet ja sujuvoittaisi palveluprosesseja. Se selkiyttäisi myös toimijoiden itsensä roolia osana monitoimijaista palvelujärjestelmää, mutta ennen kaikkea se tarjoaisi asiakkaille yksilöllisiä palveluja, turvallisuutta ja palveluketjun jatkuvuutta. Näiden toteutuminen puolestaan lisäisi asiakkaiden kokemaa tyytyväisyyttä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia-hankkeessa haastateltiin tämän monitoimijaisen verkoston toimijoita tavoitteena tarkastella tiedon liikkumista tässä verkostossa. Hankkeessa tarkasteltiin yhtenä osana erityisesti professionaalista integraatiota eli ammattiryhmien välistä vastuun jakamista, päätöksentekoa ja tiedon kulkua sekä tiedon liikkumista organisaatioiden välillä. Tuloksena on ikäihmisten palveluihin liittyvä monitoimijaverkosto, joka näyttäytyy kompleksisena, lukuisia toimijoita sisältävä kokonaisuutena, jossa tiedon vapaaseen liikkumiseen liittyy monenlaisia haasteita.


Last updated on 2021-17-08 at 11:02