D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

COVID-19-tutkimuskatsaus 2/2021




Julkaisun tekijät: Vapalahti Olli, Sironen Tarja, Pimenoff Ville, Auranen Kari, Leino Tuija, Karvonen Sakari, Toivanen Otto, Ylöstalo Hanna, Vainikainen Mari-Pauliina, Mäkinen Saku, Arponen Anni, Heinikoski Saila, Limnéll Jarno, Salo Ahti

Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: COVID-19-tutkimuskatsaus

Numero sarjassa: 2

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101272970


Tiivistelmä

Koronapandemia on synnyttänyt ennennäkemättömän globaalin tutkimusponnistuksen. Kriisiin liittyvää tieteellistä tutkimustietoa on jo paljon ja sitä julkaistaan jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Samaan aikaan tutkimustiedolle on myös suuri kysyntä. COVID-19-tutkimuskatsaus on valtioneuvoston kanslian elokuussa 2020 käynnistämä toimintamalli, joka koostaa koronakriisiin liittyviä uusimpia tutkimustuloksia maailmalta ja Suomesta tiiviisti ja informatiivisesti valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden käyttöön. Katsauksen tavoitteena on vahvistaa ajankohtaisen tutkimustiedon välittymistä päätöksentekijöiden tietoon ja luoda näkymää viimeisimpään tutkimukseen.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.




Last updated on 2021-24-06 at 09:35