G1 Polytechnic thesis, Bachelor’s thesis

PVC-pinnoitteisen keinonahan konservointi. Aino Aallon suunnitteleman tuolin konservointi ja materiaalitutkimus
List of Authors: Aura Colliander

Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Publication year: 2016

URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201605137715Last updated on 2021-24-06 at 10:38