Doctoral dissertation (monograph) (G4)

Väkivallan uhan hallinta Suomessa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työssä
List of Authors: Pulkkinen Johanna M.

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2021

Number of pages: 134

ISBN: 978-951-29-8434-3

eISBN: 978-951-29-8435-0

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8435-0

Self-archived copy’s web address: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8435-0Last updated on 2021-24-06 at 08:41