E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

Samassa myrskyssä mutta eri veneissä – koronapandemia ja eriarvoisuus
Julkaisun tekijät: Satu Helske, Hanna Ylöstalo

Kustantaja: Turun Yliopisto/INVEST

Paikka: turku

Julkaisuvuosi: 2021

Journal: INVEST blog

Julkaisunumero: 21.4.2021

Verkko-osoite: https://blogit.utu.fi/invest/2021/04/21/samassa-myrskyssa-mutta-eri-veneissa-koronapandemia-ja-eriarvoisuus/


Tiivistelmä

Kun koronavirus lähti leviämään keväällä 2020, puhuttiin alkuun siitä, miten virus kohtelee samalla lailla niin hyväosaista kuin vähäosaistakin, miten olemme kaikki samassa veneessä. Hyvin pian alkoi kuitenkin selvitä, että koronakriisi ei kohtele kaikkia samalla tavoin vaan syventää olemassa olevaa eriarvoisuutta. Kuten useimmissa muissakin terveys- ja talouskriiseissä, koronakriisinkin negatiiviset vaikutukset ovat pääosin suurimmat niillä, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa. Kuten Damian Barr asian muotoili (vapaasti suomentaen): “Olemme kaikki samassa myrskyssä, mutta emme samassa veneessä. Toisilla on luksusjahti, toisilla vain yksi airo.”


Last updated on 2021-24-06 at 09:40