D3 Professional conference proceedings

Äänen fysiologiset, psykologiset ja työtehoon liittyvät vaikutukset
List of Authors: Hongisto Valtteri, Radun Jenni, Maula Henna, Rajala Ville, Scheinin Mika

Conference name: Sisäilmastoseminaari

Publication year: 2020

Book title *: Sisäilmastoseminaaari 2020

Title of series: Sisäilmayhdistys raportti

Number in series: 38

ISBN: 978-952-5236-50-7

URL: https://www.sisailmayhdistys.fi/content/download/4691/30364/version/1/file/Sisäilmastoseminaari_2020.pdfLast updated on 2021-24-06 at 11:23