D3 Professional conference proceedings

Äänihäiriöiden yhteydestä teollisten mineraalivillakuitujen esiintymiseen
List of Authors: Vertanen-Greis Hanna, Häkkilä Sirkku, Löyttyniemi Eliisa, Uitti Jukka, Putus Tuula

Conference name: Sisäilmastoseminaari

Publication year: 2020

Book title *: Sisäilmastoseminaari 2020

Title of series: Sisäilmayhdistys raportti

Number in series: 38

ISBN: 978-952-5236-50-7

URL: https://www.sisailmayhdistys.fi/content/download/4691/30364/version/1/file/Sisäilmastoseminaari_2020.pdfLast updated on 2021-24-06 at 12:05