D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Lihasvoimaa kaupunkiliikenteeseen : suosituksia kävelyn, pyöräilyn ja muiden aktiivisten ja kestävien kulkutapojen edistämiseksi.
Julkaisun tekijät: Silonsaari J., Simula M., Hasanen E., Lyytimäki J., Sundqvist-Andberg H., Tuominen A., Kiviluoto K., Ahokas I., Tapio P.

Kustantaja: Jyväskylän yliopisto, JYU.Wisdom - School of Resource Wisdom

Paikka: Jyväskylä

Julkaisuvuosi: 2021

Sarjan nimi: Wisdom Letters

Numero sarjassa: 1/2021

ISSN: 2669-9478

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202104192416


Tiivistelmä

Tässä julkaisussa riippumattomat tutkijat
esittävät sekä suosituksia konkreettisiksi kehittämistoimiksi että kokonaisvaltaisen vision
poikkihallinnollisen ja -tieteellisen, kestäviä ja
aktiivisia kulkutapoja edistävän vuoropuhelun
käynnistämiseksi. Konkreettiset kehittämistoimet koskevat 1) luonnon hyödyntämistä osana
liikenne- ja liikkumisympäristöä, 2) kävelyn ja
pyöräilyn politiikkaprosessia edistävää tiedeneuvontaa, 3) aktiivisten ja kestävien kulkutapojen
palveluiden organisointia sekä 4) aktiivisia ja
kestäviä kulkutapoja koskevien ohjaustoimien
priorisointia.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:09