Refereed journal article or data article (A1)

TransGynesis Hélène Cixous’n teoksessa Souffles
List of Authors: Sevón Aura

Publisher: Sukupuolentutkimuksen seura

Place: Oulun yliopisto

Publication year: 2021

Journal: Sukupuolentutkimus - Genusforskning

Volume number: 1/2021

Issue number: 34


Abstract

Hélène
Cixous tunnetaan paitsi algerialais-ranskalaisena sukupuolieron ajattelijana
myös erittäin tuotteliaana ja uudistusvoimaisena kokeilevana kaunokirjailijana.
Hän on itse sanonut arvostavansa fiktioitaan enemmän kuin teoreettisia tai
puoliteoreettisia esseitään, mutta tästä huolimatta juuri ne kuitenkin tunnetaan
hänen teoksistaan parhaiten, erityisesti essee-manifesti ”Medusan nauru” (1975,
suom. 2013), jossa hän esittelee tunnetun käsitteensä écriture féminine,
niin kutsuttu naiskirjoitus tai feminiininen kirjoittaminen. Écriture
féminineä
ja Cixous’n ajattelua ylimalkaan on arvosteltu naiseuden
essentialisoimisesta. Luennassani hänen fiktiivisestä proosateoksestaan Souffles
(1975), joka ilmestyi samana vuonna ”Medusan naurun” kanssa, osoitan kuitenkin,
että kyseessä on sekä sisällöltään että kieleltään esimerkillisen antiessentiaalinen
teos ja että naiskirjoituksen ilosanoma ulottuu feminiinisyydestä queeriin ja
transiin.


Last updated on 2021-24-06 at 10:58