Article in a professional research book (D2)

Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin haasteet
List of Authors: Muhonen Reetta

Publisher: Tieteellisten seurain valtuuskunta

Publication year: 2021

Book title *: Vastuullinen tiede

Title of series: Vastuullinen tiede : tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa

ISSN: 2490-2004

URL: https://vastuullinentiede.fi/fi/jatkokaytto/tutkimuksen-yhteiskunnallisen-vaikuttavuuden-arvioinnin-haasteetLast updated on 2022-14-02 at 14:58