E1 Popularised article, newspaper article

Oikeudellista tietotaitoa kaupunkilaisille: kaupunkien virkamiehet asianajajina 1800-luvulla
List of Authors: Vasara-Aaltonen Marianne

Publisher: Turun yliopisto

Publication year: 2021

Journal: TY:n Oikeudellinen tieto ja taito Suomessa (Legal Literacy in Finland) 1750-1920 -projektin blogi

Issue number: 13.4.2021

URL: https://blogit.utu.fi/oikeudellinentietotaito/2021/04/13/oikeudellista-tietotaitoa-kaupunkilaisille-kaupunkien-virkamiehet-asianajajina-1800-luvulla/Last updated on 2021-24-06 at 09:06