B1 Journal article

Kasvukauden aikana rauduskoivujen lehtien alkuainepitoisuudet kehittyvät eri kasvupaikoilla eri tavoin
List of Authors: Kalliola Risto, Saarinen Timo, Tanski Niko

Publisher: Suomen Metsätieteellinen Seura ry

Publication year: 2021

Journal: Metsätieteen aikakauskirja

Volume number: 2021

eISSN: 2489-3188

DOI: http://dx.doi.org/10.14214/ma.10551Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:43