A1 Journal article – refereed

Saavutettujen oikeuksien suoja ja omistusoikeusdoktriini vuoden 1919 hallitusmuodon jälkeen
List of Authors: Ville Okkonen

Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry ja Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry (OYY)

Place: Helsinki

Publication year: 2021

Journal: Oikeus

Volume number: 50

Issue number: 1


Abstract

Tutkimuksessa selvitetään saavutettujen oikeuksien merkitystä
omistusoikeusdoktriinille vuoden 1919 hallitusmuodon säätämisestä
1940-luvun sosialisoimishankkeisiin. Artikkeli perustuu digitoituihin
valtiopäiväasiakirjoihin sekä sanoma- ja aikakauslehtiin. Vaikka
erityismaininta ”saavutetuista oikeuksista” poistettiin vuoden 1919
hallitusmuodosta, käsite vaikutti edelleen myöhempiinkin akateemisiin ja
poliittisiin tulkintoihin omaisuudensuojasta. Tutkimustulosten mukaan
konservatiivinen oikeisto ymmärsi saavutetut oikeudet
varallisuusarvoisten intressien kiinteäksi suojaksi lainsäätäjää
vastaan. Aineistosta ilmenee kuitenkin poliittisesti tärkeitä
eroavaisuuksia. Saavutettujen oikeuksien poliittinen tulkinta muuttui,
kun vasemmisto alkoi johdonmukaisemmin hyödyntää käsitettä
sosiaalipoliittisiin tarkoituksiin.


Last updated on 2021-24-06 at 08:23