Refereed article in compilation book (A3)

Tutkijan eettinen vastuu sensitiivisessä tutkimushaastattelussa
List of Authors: Kainulainen Heini, Honkatukia Päivi

Publication year: 2021

Book title *: Empiirinen oikeustutkimus

ISBN: 978-952-345-113-1

URL: https://www.gaudeamus.fi/teos/empiirinen-oikeustutkimus/Last updated on 2022-09-03 at 15:43