Published development or research report or study (D4)

Nuoret aikuiset, terveys ja toimeentulotuki
List of Authors: Maria Vaalavuo, Taru Haula, Boris Bakkum

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Title of series: Raportti

Number in series: 4

ISBN: 978-952-343-453-0

eISBN: 978-952-343-454-7

ISSN: 1798-0089

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-454-7

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/53308513


Abstract

Raportti kuvailee pääkaupunkiseudulla asuvien 18 34-vuotiaiden toimeentulotuen, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöä. Raportissa tarkastellaan etenkin mielenterveysongelmien yhteyttä pitkäaikaiseen toimeentulotukiasiakkuuteen. Nuorten syrjäytyminen ja pitkittynyt toimeentulotuen käyttö ovat yhteiskunnallisesti haastavia ongelmia, joilla voi olla pitkäkestoisia seurauksia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Näillä ongelmilla on moninaisia sekä rakenteellisia että yksilökohtaisia taustatekijöitä, joiden selvittäminen on tärkeää vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Vaikka toimeentulotuen saannin taustalla ovat usein esimerkiksi pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset, tutkimuksen tulokset osoittavat, että mielenterveyden häiriöt ovat tärkeä tekijä nuorten aikuisten toimeentulotuen käytössä. Rekisteriaineistoon perustuva raportti tarjoaa uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa päättäjille, sosiaali- ja terveysalan toimijoille, tutkijoille sekä kiinnostuneille kansalaisille nuorten toimeentulotukiasiakkaiden terveysongelmista.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:27