C2 Toimitettu teos

En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009
Julkaisun tekijät: Berg Kirsten M., Borg Kaj, Ingman Eva, Sandelin Minna, Åberg Anne-Ma

Julkaisuvuosi: 2009

ISBN: 978-951-29-3845-2

Verkko-osoite: https://www.utupub.fi/handle/10024/43995Last updated on 2021-24-06 at 11:02