Article in a professional research book (D2)

ProMot-menetelmä opiskelumotivaatiotaidon kehittämiseksi
List of Authors: Ari Kaukiainen, Tiina Tuominen, Satu Laitinen, Janne Rantasaari, Valtteri Nieminen

Publisher: Jyväskylän yliopisto

Publication year: 2020

Book title *: OHO-opas - opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin

eISBN: 978-951-39-8110-5

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8110-5Last updated on 2021-24-06 at 10:22