D4 Published development or research report or study

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saaneiden asemaan
List of Authors: Pirjatanniemi Elina, Lilja Inka, Helminen Maija, Vainio Kristiina, Lepola Outi, Alvesalo-Kuusi Anne

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Publication year: 2021

Title of series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Number in series: 2021:10

ISBN: 978-952-383-009-7

eISBN: 978-952-383-009-7

ISSN: 2342-6799

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-009-7


Abstract

Tutkimus analysoi ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön 29.5.2015–6.6.2019 tehtyjen muutosten yhteisvaikutuksia turvapaikanhakijoiden asemaan. Tutkimuksen mukaan huomio on ollut turvapaikkamenettelyn tehostamisessa, eikä niinkään hakijoiden perus- ja ihmisoikeuksissa. Ne tilanteet ovat lisääntyneet, joissa henkilöt eivät saa oleskelulupaa, mutta heitä ei myöskään saada poistettua maasta. On syntynyt väliinputoajia, joille vaikutukset ovat kohtuuttomia. Monet menettelyihin tehdyistä muutoksista ovat lisänneet tarvetta muutoksenhakuun ja uusintahakemuksiin. Lapsierityiset parannukset eivät ole täysin ehkäisseet yleisten muutosten kielteisiä vaikutuksia lapsiin. Myös lapsivaikutusten arviointi on ollut puutteellista. Näin ollen suositellaan, että 1) kartoitetaan ilman oleskelulupaa olevien mahdollisuus saada oleskelulupa jollakin perusteella; 2) tarkistetaan muukalaispassin myöntämisen edellytykset; 3) turvataan lasten jatkolupapäätöksissä elämäntilanteen jatkuvuus; 4) turvataan perheenyhdistäminen yhdenvertaisesti kansainvälistä suojelua saaneille; 5) turvataan perheenyhdistämisessä lapsen etu; 6) kiinnitetään parempi huomio hakijoiden haavoittuvuuteen; 7) kehitetään perus- ja ihmisoikeusvaikutusten sekä lapsivaikutusten arviointia; 8) turvataan keskeisten toimijoiden rahoitus; 9) lisätään alan perus- ja täydennyskoulutusta ja 10) arvioidaan ulkomaalaislain uudistuksen tarve.


Last updated on 2021-24-06 at 09:37