E1 Popularised article, newspaper article

Muistelua, museointia, tuotteistamista ja keräilyä – digitaalisten pelien historiakulttuuri on saanut monia muotoja
List of Authors: Suominen Jaakko

Publisher: Suomen Historiallinen Seura

Publication year: 2021

Title of series: Teemavuosi 2021: historiakulttuuri ja historiapolitiikka -blogisarja

URL: http://www.histseura.fi/blogisarja-muistelua-museointia-tuotteistamista-ja-kerailya-digitaalisten-pelien-historiakulttuuri-on-saanut-monia-muotoja-jaakko-suominen/Last updated on 2021-24-06 at 09:15