Refereed journal article or data article (A1)

Mitä työllisyyden kuntakokeiluista voidaan oppia?
List of Authors: Nieminen Jeremias, Kanninen Ohto, Karhunen Hannu

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Publication year: 2021

Journal: Yhteiskuntapolitiikka

Volume number: 86

Issue number: 1

URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102164934

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/52298281


Abstract

Suomessa toteutettiin vuosina 2012–2015 ja 2017–2018 kaksi työllisyyden kuntakokeilua. Ensimmäisellä kokeilulla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta työttömyyteen tai aktivointiasteeseen. Toisella kokeilulla ei ollut vaikutusta laajennettuun
työttömyyteen. Kokeilu kuitenkin vähensi tavallista työttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä, mutta vaikutukset saattavat johtua työttömien siirtymisestä
aktivoinnin piiriin.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:18