A1 Journal article – refereed

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuorten hoitotuloksiin merkittävä parannus diabetesohjausta kehittämällä
List of Authors: Paappa Roosa, Ahomaäki Ritva, Löyttyniemi Eliisa, Aromaa Minna

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2020

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 136

Issue number: 16

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281


Abstract
JOHDANTO :Turun kaupungin lasten ja nuorten poliklinikan diabetestiimi osallistui vuosina 2014-2016 Ruotsin kansalliseen diabetesrekisteriin perustuvaan laatukoulutukseen. Tutkimuksessa selvitettiin, miten laatukoulutus ja diabeteksen hoidon muuttaminen kehittämistyön pohjalta vaikuttivat poliklinikan diabetespotilaiden HbA1c-arvoihin.MENETELMÄT :Poliklinikan diabetestiimi laati laatukoulutuksen pohjalta strukturoidun hoitomallin, johon tiimi ja potilaat perheineen sitoutuivat. Sadankolmenkymmenen tyypin 1 diabetesta sairastavan 0-19-vuotiaan lapsen ja nuoren HbA1c-arvot analysoitiin takautuvasti ajalta 1.10.2014-30.6.2016. Tilastollinen analyysi HbA1c-muutoksen osalta suoritettiin toistomittausanalyysillä.TULOKSET : Potilaiden HbA1c-arvo pieneni seurannan aikana keskimäärin 3,1 mmol/mol (p < 0,01). Ennen projektia hyvässä hoitotasapainossa (HbA1c ≤ 58 mmol/mol) oli 34 % ja projektin jälkeen 39 % potilaista. Huonossa hoitotasapainossa (HbA1c ≥ 70 mmol/mol) olevien osuus pieneni 32 %:sta 18 %:iin.PÄÄTELMÄT : Strukturoidulla hoidonohjauksella ja säännöllisellä hoitotulosten seurannalla voidaan saavuttaa parempia lasten ja nuorten tyypin 1 diabeteksen hoitotuloksia.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:08