A2 Review article in a scientific journal

Deksmedetomidiinin uudet antamistavat laajentavat käyttöaiheita tehohoitosedaation ulkopuolelle
List of Authors: Uusitalo Panu, Saari Teijo

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2020

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 136

Issue number: 21

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281


Abstract
Laskimoon annettava deksmedetomidiini on Suomessa kehitetty alfa-2-adrenergisiä reseptoreja aktivoiva lääkeaine. Sen pääasiallisena käyttöaiheena on ollut aikuispotilaiden tehohoitosedaatio. Lääke sai vuonna 2011 myyntiluvan, joka laajeni vuonna 2018 koskemaan myös aikuispotilaiden toimenpidesedaatiota. Deksmedetomiinilla on potilasta rauhoittavan vaikutuksen lisäksi kipua ja pahoinvointia lieventäviä ominaisuuksia. Muihin sedatiiveihin verrattuna deksmedetomidiini vaikuttaa hyvin vähän potilaan hengitystoimintaan. Deksmedetomidiinin vaihtoehtoiset antamisreitit ovat viime vuosina herättäneet kiinnostusta, ja lääkkeen käyttöä on tutkittu sekä yleisanestesian että puudutteiden tehosteaineena. Näiden tutkimusten tuloksien perusteella deksmedetomidiinin käyttömahdollisuuksien voidaan olettaa tulevaisuudessa lisääntyvän.


Last updated on 2021-24-06 at 11:37