A3 Book chapter

Ihmistieteellinen neuvo yhteiskunnan häiriötilanteessa
List of Authors: Hiedanpää J., Häyrynen S., Kamppinen M., Kuikka S., Kumpula A., Naskali A., Oksanen M., Peltola T., Rannikko P., Setälä M., Uusivuori J., Opas M., Rönkä M.

Place: Tampere

Publication year: 2021

Book title *: Tiedeneuvo — Ihmistieteen näkökulmia luonnonvarapolitiikan muotoiluun

ISBN: 978-951-768-849-9

URL: https://vastapaino.fi/sivu/tuote/tiedeneuvo/2824772Last updated on 2021-24-06 at 12:13