A1 Journal article – refereed

Befolknings- och folkhälsofrågornas framväxt och läkarnas förändrade yrkesbild i Sverige på 1700-talet
List of Authors: Maaniitty Elina

Publication year: 2021

Journal: Historisk Tidskrift För Finland

Volume number: 105

Issue number: 4

URL: https://journal.fi/htf/issue/view/7370Last updated on 2021-15-10 at 11:50