C2 Edited book

Oikeus 4/2020 erikoisnumero: Oikeustieteen itseymmärrys
List of Authors: Liisa Lähteenmäki, Jaakko Salminen

Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Publication year: 2020

Number in series: 4/2020

Volume number: 49

ISSN: 0356-4037

URL: https://www.edilex.fi/oikeusLast updated on 2021-24-06 at 08:53