Refereed journal article or data article (A1)

Kosketuksen lukutaitoa. Konventionaalistuneet kosketukset oppilaiden välisissä vuorovaikutustilanteissa
List of AuthorsKarvonen U, Heinonen P, Tainio L

Publication year2018

Journal name in sourceUusia lukutaitoja rakentamassa Building new literaciesLast updated on 2021-24-06 at 08:30