Refereed journal article or data article (A1)

" Siin varmaa niinku raja ylitty." Opettajien käsitykset koskettamisen normeista ja rajoista
List of AuthorsTainio L, Heinonen P, Karvonen U, Routarinne S

Publication year2019

JournalSukupuolentutkimus - Genusforskning

Journal name in sourceSukupuolentutkimus

ISSN2342-0634Last updated on 2021-24-06 at 09:11