Published development or research report or study (D4)

Vastuullisuuskäsikirja: Kestävyyttä matkailualalle: vähäpäästöinen, paikallisesti ja ilman haitallisia vaikutuksia
tuotetun uuden majoitus- ja vapaa-ajankeskuksen luominen Kontiolahdelle Pohjois-Karjalaan

List of Authors: Markku Wilenius, Ana Jones

Publisher: Tulevaisyyden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Publication year: 2020

Title of series: Tutu e-julkaisuja

Number in series: 4/2020

ISBN: 978-952-249-546-4

eISBN: 978-952-249-545-7

ISSN: 1797-1322

URL: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/150540/Tutu-eJulkaisuja-4-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/51799838


Abstract

Tässä käsikirjassa kuvataan tärkeitä ekologisuuteen ja vastuullisuuteen kohdistuvia kriteerejä, jotka liittyvät kehitteillä olevaan Arctic Blue Resort Kontiolahteen. Aloite uudesta kestävän kehityksen matkailu- ja vapaa-ajankohteesta perustuu Pohjois-Karjalan luonnon arvostuksen pitkään perinteeseen. Sen perusta lepää Pohjois-Karjalan poikkeuksellisen puhtaassa ilmassa ja vedessä sekä sen huikean kauniissa metsäluonnossa. Uusi vapaa-ajankeskus ammentaa Pohjois-Karjalan ainutlaatuisesta vieraanvaraisuuden kulttuurista sekä sen väkevästä ja monipuolisesta luonnosta. Nämä tekijät rakentavat tukevan pohjan ekologisesti korkealaatuisille tuotteille ja palveluille.

Tämän käsikirjan suositukset pohjaavat analyysiin ekomatkailun kehityksestä eri puolilla maailmaa. Käsikirjassa esitellään muutama tapaustutkimus Costa Ricasta, jossa on pitkät perinteet ekoturismille. Tähän analyysiin pohjaten Arctic Blue Resort Kontiolahti haluaa
nostaa ekologisen virkistysmatkailun uudelle tasolle. Rakennettava vapaa-ajankeskus ympäristöineen tarjoaa ainutlaatuiset puitteet vierailijoille nauttia puhtaista luonnon antimista korkealaatuisessa rakennetussa ympäristössä, joka on suunniteltu alusta loppuun
luontoa kunnioittaen. Näin vapaa-ajankeskuksella tulee olemaan positiivinen vaikutus sekä seudun luontoalueiden tilaan sekä paikallisyhteisöön.

Arctic Blue Resort -vastuullisuuskäsikirja on tuotettu Kontiolahden kunnalle yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Arctic Brands Groupin ja Helsingissä toimivan Innvolve Oy:n kanssa. Tämä käsikirja on tarkoitettu suurelle yleisölle siinä toivossa, että ABR Kontiolahti kylväisi siemenen korkeatasoiselle kestävän kehityksen mukaisen turismin ja matkailun kulttuurille Pohjois-Karjalassa. Tavoitteena on noudattaa korkeimpia ekologisia standardeja ja kantaa vastuuta niin luonnosta kuin ihmisistä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-01-02 at 11:51