D4 Published development or research report or study

Asuntopolitiikkaa Euroopassa- Mitä voimme oppia?
List of Authors: Hannu Ruonavaara, Hanna Kettunen, Elina Sutela, Hanna Tyvelä

Publisher: Ympäristöministeriö

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Title of series: Ympäristöministeriön julkaisuja

Number in series: 30

eISBN: 978-952-361-435-2

ISSN: 2490-1024

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-435-2


Abstract

Ympäristöministeriö tilasi selvityksen osana asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua.
Hallitusohjelman mukaan osana asuntopoliittista kehittämisohjelmaa tulisi tehdä kansainvälinen asumisen
tukien, lainsäädännön ja vuokramarkkinoiden vertailu. Selvityksessä kuvataan eräiden Euroopan maiden
asuntopolitiikkaa aiheina asumisen kohtuuhintaisuus, yksityiset vuokramarkkinat sekä väestöltään vähenevien
alueiden asumisongelmat. Asumismeno-osuuksin mitaten Suomessa asuminen on vertailumaihin nähden
kohtuuhintaista, mutta suomalaiset arvioivat asumismenonsa rasittavimmiksi kuin monissa vertailumaissa.
Asumismenojen kalleus kohdistuu väestöryhmiin eriarvoisesti, ja etenkin vuokralla asuvat ja pienituloiset
maksavat asumisestaan suhteessa muita enemmän. Kaikissa tarkastelluissa maissa asuntopolitiikassa
on tapahtunut ideologinen ja poliittinen käänne kohti markkinaperusteista asuntohuoltoa, ja yksityisen
vuokrasektorin merkitys kohtuuhintaisuuden kysymyksessä on korostunut. Vuokrien kohtuuhintaisuutta on eri
maissa edistetty sekä vuokranantajille suunnatuilla kannustimilla että vuokrasektorin säätelyllä. Pohjoismaissa
syrjäseutujen asumisongelmat liittyvät asuntojen arvon laskuun, tyhjiin asuntoihin, yksipuoliseen
asuntokantaan ja väestön ikääntymiseen. Ongelmia on pyritty ratkaisemaan sekä tukemalla asuntojen
purkamista että niiden käyttötarkoituksen muuttamista.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 09:12