D1 Artikkeli ammattilehdessä

Autismikirjon potilaiden anestesia
Julkaisun tekijät: Jesse Berg, Ulla Ahlmen-Laiho, Teijo Saari

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Finnanest

Julkaisunumero: 3

Verkko-osoite: http://www.finnanest.fi/files/berg_autismikirjon.pdf


Tiivistelmä

Autismikirjon häiriöt ovat heterogeeninen ryhmä tiloja, joita yhdistävät vaikeudet

sosiaalisessa kommunikaatiossa ja kanssakäymisessä, motorisen toiminnan

kaavamaisuus ja intensiiviset mielenkiinnon kohteet. Anestesiologit kohtaavat

kirjolla olevia aikuisia ja lapsia heidän tarvitessaan anestesiapalveluita esimerkiksi

kuvantamista ja hammashoitoa varten. Tämä kirjallisuuskatsaus selvittää, miten heidän

yksilölliset erityispiirteensä tulisi huomioida perioperatiivisessa hoidossa.


Last updated on 2021-24-06 at 10:44