D1 Article in a trade journal

Autismikirjon potilaiden anestesia
List of Authors: Jesse Berg, Ulla Ahlmen-Laiho, Teijo Saari

Publication year: 2020

Journal: Finnanest

Issue number: 3

URL: http://www.finnanest.fi/files/berg_autismikirjon.pdf


Abstract

Autismikirjon häiriöt ovat heterogeeninen ryhmä tiloja, joita yhdistävät vaikeudet

sosiaalisessa kommunikaatiossa ja kanssakäymisessä, motorisen toiminnan

kaavamaisuus ja intensiiviset mielenkiinnon kohteet. Anestesiologit kohtaavat

kirjolla olevia aikuisia ja lapsia heidän tarvitessaan anestesiapalveluita esimerkiksi

kuvantamista ja hammashoitoa varten. Tämä kirjallisuuskatsaus selvittää, miten heidän

yksilölliset erityispiirteensä tulisi huomioida perioperatiivisessa hoidossa.


Last updated on 2021-24-06 at 10:44