Refereed article in compilation book (A3)

Vanhempien huono-osaisuuden yhteydet lasten ja nuorten tulevaisuuden voimavaroihin ja ajatuksiin tulevaisuudesta.
List of Authors: Leena Koivusilta

Place: Tampere

Publication year: 2020

Book title *: Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus

ISBN: 978-951-768-816-1Last updated on 2021-24-06 at 09:59