Published development or research report or study (D4)

Vesikansa. Kokemäenjoki porilaisten elettynä arkiympäristönä.
List of AuthorsHankonen Ilona, Kirveslahti Maria

PublisherTurun yliopisto

PlacePori

Publication year2021

Title of seriesKulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja

Number in series58

Start page1

End page168

Number of pages168

ISBN978-951-29-8324-7

eISBN978-951-29-8324-7

ISSN1459-8469

URLhttps://www.utupub.fi/handle/10024/151110

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/51254728


Abstract

Pori on jokikaupunki. Vaikka Kokemäenjokea osataan varoa, sitä kuitenkin
rakastetaan sellaisenaan ja sen rannoilla viihdytään. Turun yliopiston
maisemantutkimuksen Vesikansa-hanke selvitti porilaisten suhdetta
Kokemäenjokeen. Hankkeen toinen tavoite oli tutkia osallistuvan
kulttuurikartoituksen soveltumista kaupunkiluonnon tutkimiseen. Tulosten mukaan
porilaisyhteisöille tärkeitä ovat rantareitit, monimuotoinen kaupunkiluonto,
arkikäytöt ja vesiensuojelu. Luonnonläheisiä rantoja ja niiden vapaamuotoista
käyttöä arvostetaan ja ne ovat osa identiteettejä. Toiveina ovat yhtenäiset
rantareitit ja esteetön pääsy julkisille jokirannoille.  


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-20-10 at 09:37