Published development or research report or study (D4)

Vesikansa. Kokemäenjoki porilaisten elettynä arkiympäristönä.
List of Authors: Hankonen Ilona, Kirveslahti Maria

Publisher: Turun yliopisto

Place: Pori

Publication year: 2021

Title of series: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja

Number in series: 58

Number of pages: 168

ISBN: 978-951-29-8324-7

eISBN: 978-951-29-8324-7

ISSN: 1459-8469

URL: https://www.utupub.fi/handle/10024/151110

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/51254728


Abstract

Pori on jokikaupunki. Vaikka Kokemäenjokea osataan varoa, sitä kuitenkin
rakastetaan sellaisenaan ja sen rannoilla viihdytään. Turun yliopiston
maisemantutkimuksen Vesikansa-hanke selvitti porilaisten suhdetta
Kokemäenjokeen. Hankkeen toinen tavoite oli tutkia osallistuvan
kulttuurikartoituksen soveltumista kaupunkiluonnon tutkimiseen. Tulosten mukaan
porilaisyhteisöille tärkeitä ovat rantareitit, monimuotoinen kaupunkiluonto,
arkikäytöt ja vesiensuojelu. Luonnonläheisiä rantoja ja niiden vapaamuotoista
käyttöä arvostetaan ja ne ovat osa identiteettejä. Toiveina ovat yhtenäiset
rantareitit ja esteetön pääsy julkisille jokirannoille.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-20-10 at 09:37