B1 Journal article

Oikeustieteen itseymmärrys
List of Authors: Liisa Lähteenmäki, Jaakko Salminen

Publisher: Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys

Publication year: 2020

Journal: Oikeus

Volume number: 49

Issue number: 4/2020

URL: https://www.edilex.fi/oikeusLast updated on 2021-24-06 at 09:14