E1 Popularised article, newspaper article

Arjen helpottaja vai riidan aihe? Ruutuaika ja digipelaaminen lapsiperheiden korona-arjessa
List of Authors: Kaittila Anniina, Meriläinen Mikko, Salin Milla

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2020

Journal: Turun yliopiston blogi

Issue number: 27.8.2020

URL: https://blogit.utu.fi/utu/2020/08/27/arjen-helpottaja-vai-riidan-aihe-ruutuaika-ja-digipelaaminen-lapsiperheiden-korona-arjessa/


Abstract

Maaliskuussa 2020 arki suomalaisissa lapsiperheissä muuttui koronarajoitusten myötä merkittävästi. Kouluissa siirryttiin pääsääntöisesti etäopetukseen, ja varhaiskasvatuksen osalta suositeltiin lasten hoitamista kotona mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi hallitus suositteli etätöihin siirtymistä. Lähikontakteja perheen ulkopuolisiin kehotettiin välttämään ja yli kymmenen henkilön kokoontumiset kiellettiin. Siten monessa suomalaisessa lapsiperheessä oltiin tilanteessa, jossa lapset ja vanhemmat viettivät suurimman osan niin arjesta kuin vapaa-ajastaan keskenään kotona. Näiden muutosten myötä ruutuaika nousi perheissä vielä aiempaakin vahvemmin esille.

Kirjoituksemme pohjautuu kahden keväällä 2020 kerätyn verkkokyselyn alustaviin havaintoihin. Toinen kysely käsitteli pelaamisen roolia perheiden korona-arjessa (osa Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen yhteisen Growing Mind -hankkeen ja Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön työtä), kun taas toisessa (Korona-arki lapsiperheissä, KOLA-hanke, Turun yliopisto) kiinnostuksen kohteena olivat lapsiperheiden vanhempien kokemukset korona-arjesta. Kummassakin aineistossa vastaajat toivat esiin ruutuajan ja pelaamisen moninaiset vaikutukset perheiden arkeen.


Last updated on 2021-24-06 at 11:13