A1 Journal article – refereed

Inklusiivisen pedagogiikan johtaminen varhaiskasvatuksessa
List of Authors: Paula Laakso, Päivi Pihlaja, Eero Laakkonen

Publisher: Suomen varhaiskasvatus

Publication year: 2020

Journal: Journal of Early Childhood Education Research

Journal acronym: JECER

Volume number: 9

Issue number: 2

eISSN: 2323-7414

URL: https://jecer.org/fi/inklusiivisen-pedagogiikan-johtaminen-varhaiskasvatuksessa/


Abstract

Artikkelissa tarkastellaan kuntatason varhaiskasvatuksen ylemmän johdon käsityksiä inkluusiosta ja inklusiivisen pedagogiikan johtamisesta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa selvitetään kumpaan johtamisen osa-alueeseen, leadership vai management,varhaiskasvatuksen johtajien toiminta painottuu. Tämän jälkeen analysoidaan, miten johtamisen osa-alueet ovat yhteydessä johtajien inkluusionäkemykseen, miten varhaiskasvatusjohtajat käsittävät inkluusion ja millaista inklusiivisen pedagogiikan johtaminen on varhaiskasvatuksessa. Aineisto on kerätty eri puolelta Suomea. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että varhaiskasvatusjohtajien työ painottuu asioiden johtamiseen (management) ihmisten johtamisen (leadership) jäädessä vähemmälle huomiolle. Johtajan panos työyhteisön pedagogiselle johtamiselle edellyttää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan muutosta toimintakulttuurissa. Johtajien asennoituminen inkluusiota kohtaan on myönteistä, mutta käytännön implementointiin tarvitaan vielä keinoja.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:48