Article in a professional research book (D2)

Suomalainen yliopistoihin kohdistuva korkeakoulututkimus väitöskirjojen valossa
List of Authors: Muhonen Reetta, Vuolanto Pia

Publisher: Koulutuksen tutkimuslaitos

Place: Jyväskylä

Publication year: 2020

Book title *: Yhdistys, tutkimus, tutkijuus. Korkeakoulututkimuksen seura 20 vuotta

eISBN: 978-951-39-8384-0

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8384-0

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/50474317


Abstract

Tarkastelemme artikkelissa, millaista yliopistoihin kohdistuvaa korkeakoulututkimuksellisesti orientoitunutta tutkimusta Suomessa tehdään. Tutkimus on osa projektia, jossa paikannamme suomalaisen tieteeseen ja yliopistoihin kohdistuvan tutkimuksen painopisteitä väitöskirjatutkimuksiin perustuen. Rauhala, Kantola, Friman ja Huttula (2016) ovat tehneet aiemmin vastaavanlaisen tarkastelun ammattikorkeakouluihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Tässä tarkastelussa keskitymme yliopistoihin kohdistuvaan tutkimukseen. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa yliopistoihin kohdistuvan korkeakoulututkimuksen tyypillisistä tutkimusteemoista ja niiden kehityksestä Suomessa. Tutkimuksemme tekee näkyväksi sekä alan uusia avauksia että korkeakoulututkimuksellisten teemojen pitkäaikaisempaa juurtumista ja suhdetta eri tieteenaloihin. Artikkelin lopuksi peilaamme tuloksiamme aikaisempiin korkeakoulututkimuksellisia teemoja tarkastelleisiin tutkimuksiin (Tight 2003, Kehm & Teichler 2013), joissa aineistona on väitöstutkimusten sijaan käytetty alan tutkimusartikkeleita ja kirjoja.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:13