B1 Journal article

Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska - Lectio praecursoria i ämnet nordiska språk vid Åbo universitet 6.3.2020
List of Authors: Anne-Maj Åberg

Publisher: Föreningen för nordisk filologi

Publication year: 2020

Journal: Folkmålsstudier

Volume number: 58

URL: https://journal.fi/folkmalsstudierLast updated on 2021-24-06 at 10:23