Refereed article in compilation book (A3)

Näkökulmia filologiseen tutkimukseen
List of Authors: Minna Seppänen, Janne Skaffari

Place: Helsinki

Publication year: 2020

Book title *: Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Volume number: IV

Number of pages: 24

ISBN: 978-951-858-173-7

eISBN: 978-951-858-178-2

URL: https://oa.finlit.fi/site/books/e/10.21435/skst.1457/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/50367646


Abstract

Filologisiksi menetelmiksi kutsutaan perinteisiä tekstintutkimuksen menetelmiä, joissa ydinajatuksena on vahvaan kielitaitoon ja tekstin syntykontekstin tuntemukseen nojaten ymmärtää, mitä tekstissä oikeastaan sanotaan. Filologian keskiössä ovat vanhat tekstit, eikä se aina ole vain kieleen kohdistuvaa tutkimusta kapeasti ymmärrettynä. Artikkelissa pohditaan, millaisia merkityksiä filologialle on annettu ja annetaan ja millaista on filologisen tutkimuksen tekeminen. | Published in Finnish in the linguistic methodology handbook Kielentutkimuksen menetelmiä, this chapter discusses philology as a field of research, its status past and present, and philological methods.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-10-11 at 11:24