Editorship of a scientific special issue, book or conference proceedings (C2)

Svenskan i Finland 18
List of Authors: Camilla Wide, Eva Ingman, Katri Lankinen, Veijo Vaakanainen

Publication year: 2020

Title of series: Svenskan i Finland

Number in series: 18

Number of pages: 180

ISBN: 978-951-29-8215-8

ISSN: 2489-4346

URL: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8215-8

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/50202166


Abstract

Artonde sammankomsten för Svenskan i Finland hölls i Åbo den 11 och 12 oktober 2018. Konferensen samlade drygt 60 deltagare från Finland och Sverige. Värd för konferensen var läroämnet Nordiska språk vid Åbo universitet. Temat för konferensen var Svenskan i Finland, i all sin mångfald. Totalt presenterades 26 föredrag och 3 postrar på konferensen. I denna elektroniska konferensvolym publiceras ett av plenarföredragen och tio av de föredrag som hölls vid konferensen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:07