Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Ikääntyminen suomenruotsalaisena. Ryhmäkoti yhteiskunnan peilinä
Julkaisun tekijät: Camilla Lindholm, Camilla Wide

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: Vanhuus ja kielenkäyttö

Sarjan nimi: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Numero sarjassa: 1463

Sivujen määrä: 31

ISBN: 978-951-858-224-6

ISSN: 0355-1768


Tiivistelmä

Tämän artikkelin keskiössä on ruotsinkielinen muistisairaiden henki­löiden ryhmäkoti Etelä­Suomessa. Ryhmäkoti toimii kaksikielisellä alueella, ja se tarjoaa hoitoa vähemmistökielisille asiakkaille. Alueen enemmistökieli on suomi. Tarkastelemme ryhmäkotia yhteisönä, jonka kielenkäytön käytänteet heijastavat ympäröivän yhteiskunnan käytäntei­tä ja jossa sekä asukkaat että hoitajat osaavat sekä enemmistö­ että vähemmistökieltä. Analyysimme keskittyy kahteen ilmiöön: positiointiin ja kielivalintoihin.


Last updated on 2021-24-06 at 09:12