Editorship of a professional journal, book or conference proceedings (D6)

Elävä Suomenlinna -opetusmateriaali Tutkimushankkeen podcast-sarjaan liittyviä tehtäviä korkeakoulujen opetukseen
List of Authors: Riikka Huuskonen, Oona Simolin, Pauliina Latvala-Harvilahti

Publication year: 2020

Title of series: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja

Number in series: 56

ISBN: 978-951-29-8072-7

URL: https://elavasuomenlinna.files.wordpress.com/2020/05/elava_suomenlinna_opetusmateriaali.pdf

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/50168261


Abstract

Elävä Suomenlinna Tutkimushanke on julkaissut podcast-sarjaan pohjautuvan opetusmateriaalin korkeakouluille ja toiselle asteelle. Yhteiseen tai itsenäiseen, kontakti- tai etäopiskeluun sovellettava ilmainen materiaali on tehty Tieteen tiedotus ry:n tuella.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-07-04 at 18:06