A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

Näkökulmia kulttuuriseen merentutkimukseen
Julkaisun tekijät: Laakkonen Simo

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2020

Kirjan nimi *: Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit. Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen

Sarjan nimi: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia

Numero sarjassa: 1462

Sivujen määrä: 29

ISBN: 978-951-858-223-9


Tiivistelmä
Humanistisen,tai
laajemmin määriteltynä kulttuurisen, merentutkimuksen kohteena on ajatteleva,
tunteva ja toimiva ihminen. Sillä on perinteisiä tutkimusnäkökulmia, kuten
rannikkoasutuksen, merenkulun sekä pyynnin arkeologinen, historiallinen ja
kansatieteellinen tutkimus. Ongelmana on ollut meren, valuma-alueen vesistöjen
ja ylipäätään veden hahmottaminen tutkimuksen merkittävänä määrittelijänä. Humanistisen
tai yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteeksi on otettu ihminen, jolloin meri ja merivesi on yleensä rajattu
tutkimuksen ulkopuolelle. Kärjistäen sanottuna meret, kaksi kolmasosaa
maapallon pinta-alasta, on tahtonut jäädä ihmiskeskeisen merentutkimuksen
suolaiseksi kulissiksi. Kulttuuriselle merentutkimukselle on siksi suuri tarve,
mutta tarjolla on toistaiseksi vain harvoja tutkimuksellisia merimerkkejä,
saati metodologisia merikarttoja tai akateemisia kompasseja. Tämän luvun
tavoitteena onkin hahmotella kulttuurisen merentutkimuksen näkökulmia ja
metodologista perustaa: millä tavoin merta kulttuurisen tutkimuksen kohteena
voi jäsentää?


Last updated on 2021-24-06 at 09:40