Other (O2)

Vem skall finansiera rätten till utbildning: studenten eller samhället?
List of Authors: Juho Aalto, Aleida Luján Pinelo, Daniela Alaattinoğlu

Publication year: 2020

Journal: Hufvudstadsbladet

Issue number: 25.5.2020

eISSN: 2243-0938

URL: https://www.hbl.fi/artikel/vem-skall-finansiera-ratten-till-utbildning-studenten-eller-samhallet/Last updated on 2021-02-12 at 15:05