D1 Artikkeli ammattilehdessä

Eteisvärinän rytminsiirto - milloin, kenelle ja kuinka monta kertaa?
Julkaisun tekijät: Jaakkola S, Airaksinen J

Kustantaja: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Duodecim

Tietokannassa oleva lehden nimi: Duodecim

Volyymi: 136

Julkaisunumero: 7

ISSN: 0012-7183

Verkko-osoite: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2020/7/duo15500


Tiivistelmä

Rytminsiirto on tärkeä akuutin eteisvärinäkohtauksen hoitomuoto. Sitä on syytä käyttää harkitusti, sillä se voi pahimmillaan olla hyödytön ja potilasturvallisuutta vaarantava toimenpide. Eteisvärinän keston varma selvittäminen on keskeinen tekijä akuutin eteisvärinäkohtauksen rytminsiirron turvallisuuden takaamiseksi. Elektiiviseen rytminsiirtoon liittyy asianmukaisen antikoagulaation aikanakin lyhytaikaisesti noin nelinkertainen aivohalvausriski verrattuna rytminsiirrosta pidättäytymiseen. Eteisvärinä uusiutuu varsin usein onnistuneenkin rytminsiirron jälkeen, ja siksi sen yhteydessä tulee aina arvioida eteisvärinän estohoidon tarve tai harkita sykkeenhallintaan siirtymistä. Sinusrytmin tavoittelu ei tuo ennustehyötyä edes nuorille eteisvärinäpotilaille.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-11-08 at 15:33